Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella

Název: Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella
Řešitelé: Plačková Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Štěpánek Jan (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Agamické komplexy tvoří významnou část flóry střední Evropy: vedle starých skupin existují i komplexy mladé, vyvíjející se za nynějších ekologických podmínek. Komplex Hieracium subgen. Pilosella zahrnuje vedle základních druhů ustálené hybridy a hybridy vznikající nově. Sympatrické taxony mohou vytvářet nové typy (hybridizací a pravděpodobnou introgresí, potomstvo může být různorodé co do reprodukčních způsobů a ploidie). Hybridizační potenciál bude zhodnocen experimentálně cíleným křížením a sledováním v přírodě vznikajících typů. Sledování vzniku a úspěšnosti uchycení hybridů na stanovišti v různé fázi ontogeneze má objasnit úlohu selekce při jejich uplatnění v přírodě. Analýza vnitro- a mezipopulační proměnlivosti zpřesní dosavadní znalosti o procesech vzniku hybridních taxonů

Zpět na seznam