Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
GB14-36079G PLADIAS
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Premium Academie pro J. Klimešová
grant na BF JčU České Budějovice
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
COST E38 Woody roots processes
COST E38 Woody roots processes
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů