Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
GA206/02/0346 Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella 2002 - 2006
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
GA206/02/0582 Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005