Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Bioplatform 2002 - 2005
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella 2002 - 2006
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Taxonomie a fylogeneze rodu Potamogeton 2002 - 2004
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Life history traits of the northwest European flora 2002 - 2005
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
GA206/02/0957 Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004