Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
grant na BF JčU České Budějovice
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Centrum pro výzkum biorafinací
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Premium Academie pro J. Klimešová
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů