Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ 2004 - 2008
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006