Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
GA16-16406Y Geosiphon pyriformis - jedinecna arbuskularni houba tvorici endosymbiozu se sinicemi a arbuskularni mykorhizu 2016 - 2018
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
GA16-10100S Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15134Y Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020