Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze

Název: Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze
Řešitelé: Malíček Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy
Číslo: GAUK-1074416
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Tento dvouletý projekt je rozdělen na tři hlavní výzkumné části a klade si za cíl dokončení a rozšíření stávajících průzkumů autorského kolektivu. V první části budou studovány pralesovité a hospodářské bučiny a smrčiny v ČR. Cílem je srovnání jejich diverzity a nalezení indikačně významných druhů lišejníků charakteristických pro pralesovité porosty. Pro daný účel jsou lišejníky jako velmi citlivé bioindikátory možná úplně nejvhodnější modelovou skupinou organismů. Navíc podobná problematika byla ve střední Evropě studována jen velice ojediněle. V další části budou výsledky z ČR srovnávány s přirozenými porosty ve slovenských a ukrajinských Karpatech a ve vlhkých lesích na Kavkaze. Terénní výzkum bude proveden novou metodou subjektivního výběru hektarových ploch a větším počtem odborníků. Tato metoda byla sestavena pro účel efektivního studia diverzity lichenoflóry lesních ekosystémů a její výhody chceme lépe demonstrovat právě na naší studii. V poslední části se zaměříme na dokončení popisů několika nových epifytických druhů z evropských lesů.

Zpět na seznam