Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016