Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích

Název: Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích
Řešitelé: Gioria Margherita (řešitel)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA15-13491S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Invazní rostliny významně ovlivňují rostlinná společenstva. Půdní banka semen, tj. rezerva živých semen v půdě či na jejím povrchu, je dosud spíše přehlížená vlastnost, která však může významně ovlivňovat invazivnost zavlečených druhů rostlin, náchylnost původních společenstev vůči invazím a celkový dopad rostlinných invazí. Navrhovaný projekt, prostřednictvím ad hoc vybudované rozsáhlé celosvětové databáze údajů o semenné bance z literatury a nepublikovaných dat v kombinaci s experimenty zaměřenými na dynamiku půdní banky, vyhodnotí její význam pro rostlinné invaze. Toho bude dosaženo testováním, zda se liší půdní banka zavlečených druhů v místě invaze (i) od té, kterou vytvářejí v původním areálu, a (ii) od půdní banky původních druhů v invadovaných společenstvech. Význam schopnosti vytvářet semennou banku bude dále zjišťován (iii) srovnáním invazních druhů s nepůvodními druhy, které toho stádia nedosáhly, (iv) testováním vlivu složení semenné banky na náchylnost společenstev k invazi a (v) vyhodnocením dopadu invazí na semennou banku na různých typech stanovišť.

Zpět na seznam