Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Název: Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Šurinová Mária (člen řeš. kolektivu)
Vlasáková Blanka (člen řeš. kolektivu)
Husáková Iveta (člen řeš. kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Pánková Hana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: EHPN
Číslo: MGSII-18,MGSII-18
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Sběr dat o genetické diversitě rostlin z celého areálu výskytu. Kombinace dat o genetické diversitě a fitness. http://www.gentianella.cz/

Zpět na seznam