Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences

Název: Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences
Řešitelé: Dostál Petr (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA15-09119S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Lokální hojnost druhů lze podle teorie koexistence chápat jako výsledek dvou protichůdných procesů. Druhy s vyšším fitness definovaným například lepší kompetiční schopností nebo větší produkcí semen by měly v rostlinných společenstvech dominovat na úkor druhů s nižším fitness. Ty by měly být zastoupeny vzácněji nebo dokonce kompetičně vyloučeny. Díky stabilizujícím procesům, tzn. procesům, které snižují populační růstovou rychlost druhu s jeho rostoucí relativní abundancí, jsou však společenstva tvořena druhy s odlišným fitness. V tomto projektu chceme posoudit relativní význam mezidruhových rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech pro jejich lokální abundanci. Pomocí zahradního experimentu zahrnujícího 32 druhů chceme testovat, zda druhy vyšším fitness jsou v průměru lokálně hojnější. Stejně tak chceme zjistit, zda velká variabilita v lokální abundanci druhů s vyšším fitness je výsledkem silných negativních intraspecifických interakcí. U dominantních druhů s malou variabilitou v abundanci očekáváme slabší působení intraspecifických interakcí.

Zpět na seznam