Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin

Název: Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin
Řešitelé: Rydlová Jana (spoluřešitel)
Kuťáková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Pánková Hana (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA15-11635S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Projekt se zaměřuje na interakce mezi rostlinami, půdními abiotickými podmínkami a půdní biotou, které jsou odpovědné za různé formy zpětné vazby rostlin a půdy. Interakce mezi kořeny rostlin a související půdní biotou způsobují rychlou zpětnou vazbu rostlin a půdy - kořeny jsou důležité zejména během vegetačního období a mají vliv především na specifické organismy včetně symbiontů, patogenů a parazitů. Účinky rostlinného opadu se uplatňují v průběhu delší doby a jsou nepřímé - ovlivňují tvorbu půdy a koloběh živin. Úloha kořenů rostlin, substrátu, půdní bioty a opadu ve zpětnovazebných interakcích bude testovánave faktoriálním uspořádání v půdách různého sukcesního stáří a na rostlinách z různých sukcesních stadií.

Zpět na seznam