Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
200601MŠMT - LD15158 Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu 2015 - 2017
GA15-13491S Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích 2015 - 2017
MGSII-19 Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého v rámci realizačního projektu záchranného programu 2015 - 2016
MGSII-18,MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016
GA15-11635S Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin 2015 - 2017
200601MŠMT - LD15158 Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu 2015 - 2017
Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu 2015 - 2017
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
GA15-05466S Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí 2015 - 2017
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
EHP-CZ02-OV-1-027-2015 Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky 2015 - 2016
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
GA15-05466S Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí 2015 - 2017
Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu 2015 - 2017