Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Název: Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Šurinová Mária (člen řeš. kolektivu)
Husáková Iveta (člen řeš. kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Pánková Hana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Číslo: MGSII-18
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica).

Zpět na seznam