Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů

Název: Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů
Řešitelé: Hauer Tomáš (spoluřešitel)
Zima Jan (člen řešitelského kolektivu)
Bohunická Markéta (člen řešitelského kolektivu)
Mareš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Komárek Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA15-11912S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: V rámci proketu bude vytvořen moderní systtém sinic založený na multolokusové fylogenetické analýze typových druhů z typových lokalit, nebo co jiných nejbližších, jednoznačně charakterizovaných druhů.

Zpět na seznam