Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě

Název: Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě
Řešitelé: Skálová Hana (vedoucí – hlavní řešitel)
Čuda Jan (člen řeš. kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: dosud nepřiděleno
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt je zaměřen na studium ambrózie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia (L.) Farw.), nebezpečného invazního rostlinného druhu, jehož šíření je spojeno s rostoucím výskytem vysoce alergenního pylu i dalšími negativními dopady. Česká republika se nachází na severním okraji areálu rozšíření druhu a je ohrožena jeho masivním šířením, zvláště v případě nárůstu teplot následkem klimatických změn. Cílem projektu je stanovit klíčové faktory podmiňující růst ambrózie na našem území, a tím přispět ke strategii jejího potlačování. V rámci projektu plánujeme (i) doplnit databázi lokalit na území České republiky, tyto údaje o výskytu druhu doplnit údaji o současném stavu populací a charakteristikách lokalit, a na jejich základě identifikovat faktory, které určují výskyt druhu a vytipovat oblasti nejvíce ohrožené dalším šířením. (ii) zjistit teplotní nároky raných vývojových stádií ambrózie a potencionálních bylinných konkurentů s podobnými ekologickými nároky, které mají potenciál ambrózii potlačit. (iii) Otestovat vliv silných domácích rostlinných konkurentů na ambrózii na gradientu teplot, kvality substrátu a přísunu živin. Projekt přinese nejen specifické poznatky pro Českou republiku, ale přispěje také do akce SMARTER (FA1203), jejímž cílem je vytvoření komplexní strategie hubení druhu v Evropě.

Zpět na seznam