Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu

Název: Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Knappová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Vlasáková Blanka (člen řešitelského kolektivu)
Šurinová Mária (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Latzel Vít (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Odhalení mechanismů adaptace rostlin ke změně klimatu s využitím dat o genetické a epigenetické variabilitě a morfologických a fyziologických vlastnostech jedinců pocházejících z populací modelového klonálního druhu podél nezávislých gradientů teploty a srážek.

Zpět na seznam