Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
7AMB14AR003 Mykorhizní a endofytické asociace kořenů argentinských vřesovcovitých (Ericaceae) v porovnání s vřesovcovitými střední Evropy 2014 - 2015
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
GA14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
GA15-05466S Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí 2015 - 2017
dosud nepřiděleno Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě 2015 - 2016
EHP-CZ02-OV-1-027-2015 Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky 2015 - 2016
PPK-306a/852/15 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2015 - 2015
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2015 - 2015
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
GA15-13491S Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích 2015 - 2017