Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu

Název: Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Brůna Josef (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: 200601MŠMT - LD15158
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Navrhovaný projekt má 2 základní cíle, které ve své synergii přispějí k tvorbě kvalitnějších a robustnějších modelů dynamiky lesních porostů. Prvním je detailní sledování dynamiky regenerace horských smrkových porostů kde došlo k odumření stromového patra v důsledku rozsáhlých disturbancí a to s využitím stávající sítě trvalých ploch účastníků projektu. Zjištěné růstové a demografické parametry budou vyhodnoceny a interpretovány v souvislosti s mikrostanovištními podmínkami, strukturou a historií původních porostů. Druhým cílem je modelování lesa na krajinné úrovni pomocí modelu LANDIS II, který je rozvíjen a parametrizován pro středoevropské podmínky na pracovištích navrhovatelů. Projekt přispěje k vývoji lepších modelů jak na úrovni primárních dat, tak porozuměním ekologickým procesům spojeným s regenerací porostů. Navrhovaný projekt má přímé napojení na probíhající COST Akci: FP1304 PROFOUND, kde je poskytnutí robustnější projekce vývoje lesních porostů v Evropě jedním z klíčových témat.

Zpět na seznam