Vichřice v českých zemích za posledních 500 let

Název: Vichřice v českých zemích za posledních 500 let
Řešitelé: Szabó Péter (spoluřešitel)
Suchánková Silvie (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA15-11805S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Vichřice patří vedle povodní a sucha k nejvýznamnějším povětrnostním extrémům způsobujícím materiální škody a ztráty na životech. Kombinací informací o vichřicích z dokumentárních pramenů historické klimatogie pro před-instrumentální období a informací o silných větrech získaných z měření rychlosti větru a výpočtem z přízemního tlakového pole v instrumentálním období bude kompilována 500-letá chronologie vichřic a jejich dopadů v českých zemích. Tato chronologie bude použita k odvození významných trendů vichřic a k analýze časové a prostorové variability jejich výskytu, velikosti, sezonality, synoptických příčin, klimatického ovlivnění a dopadů. Zvláštní pozornost bude věnována analyze dopadů vichřic na vývoj lesů na Moravě a ve Slezsku od minulosti do současnosti. Tyto poznatky budou syntetizovány do komplexní analýzy minulosti, současnosti a budoucnosti vichřic v českých zemích (včetně jejich dopadů na lesy).

Zpět na seznam