Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin

Název: Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin
Řešitelé: Latzel Vít (řešitel)
Mráz Patrik (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: 14-06802S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Mezigenerační modifikace fenotypu příspívá k úspěšné adaptaci rostlin na změnu prostředí a ovlivňuje tak nejen jejich ekologii, ale i evoluční procesy. Zatímco je tento fenomén relativně dobře popsán na úrovní sexuálních generací, téměř zcela chybí informace o ekologické a evoluční úloze mezigenerační plasticity u klonálních, tedy asexuálních generací. V navrhovaném projektu se zaměříme na dva druhy lišící se typem klonální reprodukce a v sérii několika experimentů budeme sledovat vliv evironmentálního stresu a jeho různých úrovní na indukci transgenerační klonální plasticity a její úlohu v mezigenerační adaptaci na nové prostředí. Dále budeme sledovat úlohu epigenetiky ve sledované mezigenerační klonání plasticitě, vliv různých typů a úrovní stresu na indukci epigenetické variability a její míru dědičnosti mezi klonálními generacemi. Navrhovaný projekt poskytne jedno z prvních detailních nahlédnutí do procesů mezigenerační plasticity u klonálních rostlin a má tudíž silný potenciál poodhalit nové ekologické a evoluční procesy v rostlinné říši.

Zpět na seznam