Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic

Název: Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic
Řešitelé: Hejda Martin (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA14-21715S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt je zaměřen na vliv invazí nepůvodních dřevin na společenstva, konkrétně na to, jak se vliv invazní dřeviny projeví na diverzitě druhů na různých trofických úrovních invadovaného společenstva.

Zpět na seznam