Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006