Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, LActuceae) 2005 - 2007
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006