Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2011
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008