Centrum pro výzkum biodiverzity

Název: Centrum pro výzkum biodiverzity
Řešitelé: Kopecký Martin (vedoucí – hlavní řešitel)
Hejda Martin (vedoucí – hlavní řešitel)
Danihelka Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Kirschner Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Pyšek Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovy
Číslo: LC06073
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt zahrnuje zejména zpřístupnění a propojení datových souborů o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů. Na základě těchto dat budou zejména testovány hypotézy o diverzitě a struktuře rostlinný populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace.

Zpět na seznam