TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH

Název: TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH
Řešitelé: Palice Zdeněk (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Lichenizované houby ze skupiny Lecanora anopta/hypoptoides nebyly dosud nově taxonomicky zpracovány. Komplex zahrnuje korovité lišejníky s biatorinními apotecii, které osidlují především kůru a dřevo v jehličnatých lesích a mohou potenciálně indikovat dlouhou kontinuitu lesa. Hlavním úkolem studia je taxonomická revize středoevropských zástupců založená na zpracování morfologických, chemických a molekulárních dat. V molekulární částí budou využity dva nezávislé geny z různých genomů (ITS-LSU rDNA a mt SSU DNA). Bude se hledat odpověď na násl. otázky: i) Které znaky mají u skupiny L. anopta/hypoptoides taxonomickou hodnotu? ii) Liší se rozeznatelné morfotypy a chemotypy také na molekulární úrovni? iii) Je komplex L. anopta/hypoptoides monofyletická skupina? Morfologické znaky budou statisticky testovány pomocí morfometrie(ANOVA). Chemické obsahové látky budou detekovány pomocí TLC. Využit bayesovský přístup pro výslednou fylogenezi. Očekávají se taxonomické a nomenklatorické výstupy.

Zpět na seznam