Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů

Název: Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů
Řešitelé: Hédl Radim (člen řešitelského kolektivu)
Tůma Ivan (člen řešitelského kolektivu)
Holub Petr (člen řešitelského kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA CR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je specifikovat vliv různých podmínek stanoviště na růst a alokaci biomasy a živin u kapradiny Athyrium distentifolium.Výsledky navrhovaného projektu určí úlohu kapradinových porostů v obratu organické hmoty a živin na odlesněných plochách se zátěží polutantů. Získané výsledky mohou vést k rozhodnutí o způsobech obnovy lesních ekosystémů na odlesněných plochách s porosty kapradin. Navrhovaný výzkum může proto vést k řešení problémů narušené krajiny a přispět i k ekologickým programům její obnovy.

Zpět na seznam