Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Vliv saprotrofních a ektomykorhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu 2005 - 2008
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
1M0571 Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2011