Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Obnova sbírek botanických růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v Botanické zahradě Chotobuz. 2011 - 2012
2SGA2858-PS4CTX A novel approach for monitoring, toxicity evaluation and risk assessment of cyanobacterial toxins – a use of passive samplers 2011 - 2013
č.sml. 03201032 Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin 2011 - 2012
FR-TI3/778 BIOSTREAM - Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2014
2SGA2858-PS4CTX A novel approach for monitoring, toxicity evaluation and risk assessment of cyanobacterial toxins – a use of passive samplers 2011 - 2013
P504/11/0402 Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů 2011 - 2014
B1305 Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť 2011 - 2013
Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2015
B1305 Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť 2011 - 2013
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
GAP505/11/1112 Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu 2011 - 2015
TA01010356 Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu 2011 - 2014
PPK-270a/32/11 Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu 2011 - 2011
GAP506/11/0774 Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů 2011 - 2014
GAP504/11/1028 Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011 - 2015
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
B1305 Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť 2011 - 2013
GAP504/11/1028 Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011 - 2015
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014