Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení

Název: Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení
Řešitelé: Štajerová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Jarošík Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Hejda Martin (člen řešitelského kolektivu)
Danihelka Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd CR
Číslo: GAP504/11/1028
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Proč jsou některé zavlečené druhy rostlin schopny zdomácnět (naturalizovat) a jiné nikoli, je zásadní otázkou invazní ekologie. Navrhovaný projekt bude na skupině pěstovaných okrasných druhů studovat souvislosti mezi naturalizací, jejich vlastnostmi, přísunem diaspor, frekvencí pěstování a dobou od zavlečení. Druhový soubor bude zahrnovat i neúspěšné introdukce (druhy které nezplaňují a nejsou brány většinou současných studií v potaz). Projekt je založen na (i) sběru primárních dat z floristického průzkumu zahrad, který poskytne představu o přísunu diaspor vyjádřeném jako frekvence pěstování a (ii) o biologii druhů, včetně reprodukčních vlastností. Tento přístup umožní studovat relativní význam vlastností druhů a stochastických faktorů ovlivňujících zdomácnění. Výsledky budou též využity pro ověření používaných schémat pro předpovědi invazí a pro otestování rizik plynoucích z pěstování okrasných rostlin.

Zpět na seznam