Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť

Název: Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť
Řešitelé: Lukavský Jaromír (člen řeš. kolektivu)
Cepák Vladislav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: meziakademická výměna AV CŘ a Bulharské akademie věd
Číslo: B1305
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je soustředit pozornost na získání izolátů perspektivních z biotechnologického hlediska, studovat jejich fysiologii a vybrat nejproduktivnější kmeny pro testování jejich růstu v provozním měřítku.

Zpět na seznam