Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu

Název: Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu
Řešitelé: Holba Marek (člen řeš. kolektivu)
Plotěný Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Mikula Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Jančula Daniel (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: TAČR
Číslo: TA01010356
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Cílem projektu je řešení aktuální problematiky znečištění odpadních vod nejrůznějšími typy polutantů (ať už biologickými či chemickými). Zvýšené účinnosti procesu čištění bude dosaženo pomocí speciálních nanofiltračních materiálů, které budou pro tento účel modifikovány pomocí různých typů nanočástic (např. fotokatalyticky aktivních látek na bázi titanu, stříbra či dalších). Předpokládáme, že výzkum těchto technologií najde uplatnění především v oblasti čištění skládkových, průmyslových či nemocničních vod, odstraňování zápachů a podobně.

Zpět na seznam