Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin

Název: Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin
Řešitelé: Sosnová Monika (člen řeš. kolektivu)
Kučerová Andrea (člen řeš. kolektivu)
Husák Štěpán (člen řeš. kolektivu)
Adamec Lubomír (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Číslo: č.sml. 03201032
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Cílem projektu je rozšíření stávající expozice o čtyři nové biotopy (dystrofní, oligotrofní a eutrofní nádrž a slatiniště). Dále popularizovat Sbírku vodních a mokřadních rostlin a biodiverzitu mokřadů pomocí nových webových stránek, nových propagačních materiálů a exkurzí pro veřejnost s průvodcem.

Zpět na seznam