Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích

Název: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích
Řešitelé: Wild Jan (spoluřešitel)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Číslo: TA01021283
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je vývoj autonomního čidla se záznamovou jednotkou (tzv. dataloggerem) pro půdní vlhkost a teplotu (půdní i vzdušnou) s možností bezdrátového přenosu zaznamenaných dat. Stanovení kalibrační závislosti vlhkostního čidla pro spektrum typických polních i lesních půdních typů. Ověření prototypu v reálných podmínkách při projektech realizovaných v BÚ AV ČR a ČVUT v Praze.

Zpět na seznam