Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010
7E09053 Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
Taxonomická revize Diatom Types z Van Heurckovy Sbírky. 2008 - 2010
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010