Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Vegetace ČR
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009