Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Vegetace ČR
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006