Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)

Název: Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)
Řešitelé: Hroudová Zdenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Správa CHKO a BR Třeboňsko
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Od r. 1998 byl uplatňován na rybníce V. Tisý upravený management, který měl podpořit regeneraci ubývajících rákosových porostů v této významné přírodní rezervaci. Byl testován řízený vodní režim spočívající v pravidelném snižování vodní hladiny a vliv alternativní rybí obsádky (bez kapra). V současné době je vyhodnocována souvislá řada pozorování a měření pohybu okrajové linie rákosin, celkové druhové diverzity rostlin i vlivu mimořádných okolností (záplavy) na litorální vegetaci.

Zpět na seznam