Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2008
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008