Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a v kulturách ex situ. 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ 2004 - 2008
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006