Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
2018-1-CZ01-KA202-048171 Botanické zahrady jako součást evropského kulturního dědictví 2018 - 2021
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2018 - 2018
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
SAV-18-18 Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2021
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
GA18-05935S Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi 2018 - 2020
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
GA18-05935S Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi 2018 - 2020
GA18-05886S Zpět ke kořenům: diverzita, ekofyziologie a interakce tradičních vs. nových mykobiontů kořenů vřesovcovitých rostlin 2018 - 2020
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
SAV-18-18 Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2020
LTC18007 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále 2018 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology 2018 - 2021
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019