Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TH02030644 Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody 2017 - 2020
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA 17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-09283S Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA 17-07851S Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 2017 - 2019
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
GA17-09283S Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa 2017 - 2019
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
GA17-06825S Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací 2017 - 2019
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
GA17-13998S Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019