Prstnatec májový rozkvetlý na louce v Praze-Motole; foto Jan Ponert

Jak jsme to pohnojili

Umělá hnojiva přinesla revoluci do zemědělství, plodiny díky nim rostou mnohem lépe. Přesto povzdech „to jsem to pohnojil“ je negativní, proč asi? Je to nepochybně tím, že naše přirozená rostlinná společenstva tolik živin jako orná půda nepotřebují a přísun živin...

zobrazit více
Zkoumaná oblast jižní Korea

Velké sopečné erupce snižují aktivitu tropických cyklón

Vědci Botanického ústavu AV ČR zrekonstruovali frekvenci a intenzitu tropických cyklón východní Asie za posledních 350 let. Zjistili, že jejich frekvence je v posledních 30 letech jedna z nevyšších za studované období a rovněž popsali závislost mezi tropickými cyklónami a...

zobrazit více
Atlas of Stem Anatomy of Arctic and Alpine Plants Around the Globe_2

Nová kniha: Atlas of Stem Anatomy of Arctic and Alpine Plants Around the Globe

V nakladatelství Springer vyšla kniha, která jako první poskytuje komplexní informace o anatomii a ekologii arktických a alpínských rostlin z chladných míst po celém světě, včetně druhů z Grónska, Islandu, Špicberk, Himálají, Japonska, Argentiny, Ekvádoru a západu USA. Atlas je výsledkem...

zobrazit více
Alpský řeřišničník, který během naší návštěvy v červnu překvapil nenadálý mráz a ledová vánice

Jaký kabát nosí řeřišničník?

Taky jste vytáhli ze skříně po dlouhé době zimníky, aby vám nebyla zima při poslední vlně mrazů? A všimli jste si, že tuto osvědčenou strategii použili všichni napříč Evropou? Nikoho například nenapadlo začít nosit s sebou přenosná kamínka a venku si...

zobrazit více
Národní park Hallasan (Jižní Korea), po ničivém tropickém cyklónu

Dřeviny východní Asie se dokáží vyrovnat s posunem tropických cyklón

Přirozené lesní porosty východní Asie se dokáží flexibilně vyrovnat s disturbancemi, které způsobují tropické cyklóny. Schopnost dřevin přizpůsobit se různým světelným podmínkám jim může pomoci regenerovat v případě zvýšené frekvence disturbancí. To jsou závěry studie, na které pracovali vědci Botanického...

zobrazit více

Open postdoctoral research position in Population Ecology with the aim to extend to a long-term project

Open postdoctoral research position in Population Ecology with the aim to extend to a long-term project, more here

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Ve věku 90 let zemřel dendrolog Antonín Marián Svoboda

Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc., celý svůj pracovní život zasvětil Botanickému ústavu Akademie věd. Byl oborníkem na introdukci okrasných dřevin zejména z oblasti Severní Ameriky, Kanady a Japonska do České republiky. Velkou část své odborné práce věnoval Průhonickému parku, jeho...

zobrazit více
Lišejník Chaenotheca stemonea

Nový atlas českých lišejníků může pomoci k efektivnější ochraně přírody

Nový on-line atlas lišejníků (Dalib.cz) lze považovat za největší a nejucelenější dílo pojednávající o českých lišejnících. Vytvořili ho vědci Botanického ústavu AV ČR ve spolupráci s několika externími kolegy a soustředili zde údaje o všech přibližně 1700 druzích známých z ČR. Atlas...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Zámecké parky, jak je vidí botanici

Ve střední Evropě téměř nenajdeme člověkem nedotčenou přírodu a co víc, máme dost přírody, která je člověkem přímo vytvořena. Z té přírody člověkem vytvořené vynikají zámecké parky, které těší oko a mysl návštěvníků a vzbuzují zájem botaniků. Takový zámecký park totiž...

zobrazit více
Pivoňka odrůdy Blanka z Valois

Pivoňky z Botanického ústavu AV ČR dobývají svět

Čtrnáct odrůd pivoněk vyšlechtěných v Průhonické botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR bylo registrováno American Peony Society. Jedná se tak o první odrůdy pivoněk z České republiky, které jsou mezinárodně registrovány. Milovníci pivoněk z celého světa mohou nyní obdivovat jedinečné...

zobrazit více

Jak léčit krajinu – nová publikace ke stažení

Role občanské společnosti v procesu ochrany, správy a plánování ekologické infrastruktury krajiny (tj. drobné vodní toky, mokřady, rozptýlená zeleň) byla tématem semináře, který proběhl v roce 2018 pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí jako součást Strategie AV21. V příspěvcích, které...

zobrazit více
Oddělení invazní ekologie - nejcitovanější vědci světa

Vědci z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Americká společnost Clarivate Analytics zveřejnila jako každým rokem seznam 1 % nejcitovanějších vědců světa (Highly Cited Researchers). Z deseti špičkových českých vědců, kteří jsou na seznamu pro rok 2020 uvedeni, jsou hned tři jména z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR....

zobrazit více
v trubici přístroje CaviPlasma

Ocenění pro zařízení na čištění vody

Včera byla na tiskové konferenci FSI VUT představena nová technologie pro dočištování vody pomocí nízkoteplotního plazmatu, CaviPlasma. Zařízení umí z vody odstranit zbytky chemikálií, například estrogeny z antikoncepce, a hubí i patogenní mikroorganismy, jako jsou sinice a bakterie. Na jejím...

zobrazit více

Rostliny vystavené silnému kompetičnímu prostředí mají zdatnější potomky

Rostliny, které zažily silné kompetiční prostředí, jako například existenci v hustém porostu, produkují potomky, kteří jsou úspěšnější v boji o svůj životní prostor. Dokazuje to, že i geneticky totožní jedinci se mohou chovat velmi odlišně díky mezigenerační paměti a toto chování...

zobrazit více

Zavádění agrolesnictví v praxi – záznam přednášek

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se uskutečnil seminář na téma zavádění agrolesnictví v praxi, na jehož organizaci se podílel i Botanický ústav. Byl určen široké odborné veřejnosti, především farmářům a všem zájemcům o problematiku agrolesnictví a obnovy funkčních prvků krajiny....

zobrazit více
Šťovík alpský

Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Pozdější nástup zimy, spojený s oteplováním klimatu, může být pro byliny výhodný, protože mohou růst déle. Ve vysokých nadmořských výškách je však růst bylin v posledních letech omezován nedostatkem vláhy. Vědci z Botanického ústavu AV ČR to ukázali na příkladu šťovíku alpského...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Nepodléhejme přezíravosti!

Když se řekne biodiverzita, asi se vám vybaví filmové záběry plné žiraf, pakoňů a lvů, případně korálový útes s barevnými rybkami, a u toho sedící/létající/plavající a chytře hovořící sir David Attenborough. Druhová bohatost je však tvořena hlavně mnoha přezíranými tvory...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Až se nás zima zeptá

Už brzy se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě, a já tuším, že se budeme vymlouvat a vykrucovat, že jsme se dobře nepřipravili. Nechci nikomu sahat do svědomí, proto se, jako ostatně vždy na tomto místě, raději podívejme, jak...

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Petr Pyšek z Botanického ústavu byl oceněn za popularizaci výzkumu

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za popularizaci vědy letos Eva Zažímalová udělila třem osobnostem z různých oborů: filosofovi Milanu Dufkovi, jadernému fyzikovi Vladimíru Wagnerovi a botanikovi z našeho ústavu Petru Pyškovi. Slavnostní vyhlášení jmen osobností, které předsedkyně Akademie věd AV...

zobrazit více
Jetel plazivý v pokusu testujícím paměť rostlin

Zapomeňte!

Jestli vás někdy trápí příliš dobrá nebo příliš špatná paměť a říkáte si, že rostliny to mají na tom světě jednodušší než lidé, tak vás musím zklamat, nemají. Rostliny si totiž taky pamatují, když se jim něco ošklivého přihodí. Zjistit...

zobrazit více