Nová Flóra a vegetace Nepálu

Nepál má díky velké topografické rozmanitosti naprosto unikátní flóru a vegetaci. Nová kniha, kterou editoval Maan B. Rokaya z Botanického ústavu Akademie věd ČR, shromáždila všechny dostupné informace o flóře a vegetaci Nepálu, které byly dosud velmi roztříštěné.

V 15 kapitolách přibližuje jednotlivé skupiny rostlin, klasifikaci vegetace, problematiku invazí či dopady klimatických změn. Více informací najdete na https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-50702-1.