Trávník po čtyřech letech sucha (foto Marie Majeková)

Jak se rostliny vyhýbají konkurenci o vodu

Zdroje jsou v přírodě omezené, proto si o ně organismy konkurují a ten, kdo je nejlepší v jejich získávání, vyhraje. Je tomu ale opravdu tak? Vždyť všude kolem...

zobrazit více
pokusná zahrada Chotobuz

Rostliny se mohou přizpůsobit klimatickým změnám, aniž by změnily svoji DNA

Klonální rostliny se mohou adaptovat na změny klimatu, aniž by změnily svoji DNA. Umožňuje jim to epigenetická paměť, díky které se dokáží rychleji přizpůsobit měnícím se teplotám,...

zobrazit více
následky tajfunu

Globální mapy současných i budoucích příčin narušení lesa

Zatímco tropické lesy budou podle předpovědi v budoucnu více sužovat požáry a větrné bouře, v severských lesích naopak může oheň a vítr hrát menší roli než dnes, větší vliv...

zobrazit více

Rostliny v měnícím se prostředí

Tématem několika nových projektů řešených v Botanickém ústavu jsou reakce na změny životních podmínek a migraci. Další projekty se zaměřují na nové metody a technologie využitelné v...

zobrazit více

Komu se zelení?

Zelenění je veskrze kladný jev spojený s lidskou aktivitou – jen si vzpomeňte na rčení: komu se nelení, tomu se zelení! V Arktidě je zelenění znamením, že...

zobrazit více

Podcast Akademie věd: Botanik Ondřej Mudrák provází jedinečnou krajinou Bílých Karpat

Nový díl podcastu Akademie věd ČR se věnuje bělokarpatským loukám. Hostem je Ondřej Mudrák z Botanického ústavu AV ČR, který se zaměřuje na efektivní hledání cest jejich...

zobrazit více
Stojící odumřelé části bylin oddávající se marcescenci (foto Ondřej Mudrák)

Až opadá listí z dubu

Letošní podzim nám opět ukázal, že listí opravdu může opadávat v listopadu, i když si pamatuju z mého dětství, že v říjnu bylo obvykle už hotovo. Samozřejmě, stejně jako ve...

zobrazit více

Petr Pyšek a Jan Pergl opět mezi nejcitovanějšími vědci světa

Jejich práce je často citována v publikacích jiných vědců. Proto byli Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR zařazeni do seznamu Highly Cited Researchers...

zobrazit více

Otevřená věda nabízí středoškolákům možnost strávit rok v Akademii věd

I v Botanickém ústavu nabízíme stáže pro středoškolské studenty. Jejich přehled najdete zde, přihlášky k dalšímu ročníku je možné odevzdat do konce listopadu. V podcastu Akademie věd...

zobrazit více

Vyšlo podzimní číslo časopisu Botanika

Nové číslo se věnuje novinkám v české flóře, schopnosti adaptace rostlin na nové klimatické podmínky, loukám či houbám. Přibližuje také, jak a proč vědci pátrají po původu...

zobrazit více

Vůně rostlin – vědecké dílny v Průhonicích tuto neděli

Již tuto neděli 8. října od 13 hodin vás zveme na vědecké dílny Botanického ústavu Akademie věd na nádvoří průhonického zámku. Čeká vás čichací pexeso, výroba repelentu,...

zobrazit více
Bolševník

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská – to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze...

zobrazit více

Metody práce s archivními materiály pro výzkum historie lesů

V archivech lze nalézt mnoho informací o historii lesů a jejich využívání, práce s archivními materiály ale přináší mnohá úskalí. Kolektiv autorů z brněnského Oddělení vegetační ekologie...

zobrazit více

Věda fotogenická v Galerii Natura

V Galerii Natura v přízemí průhonického zámku je až do 12. listopadu k vidění výběr fotografií z různých ročníků soutěže Věda fotogenická. Výstavu můžete navštívit každý den...

zobrazit více

Rozrazil a bolševník

Ačkoliv jsou rostliny vesměs mírumilovná stvoření, jsou mezi nimi druhy, které nemají nejvybranější chování. Vezměme si třeba takový bolševník velkolepý, který pro okrasné účely začali zahradníci šířit...

zobrazit více

Lubomír Adamec převzal medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

RNDr. Lubomír Adamec, DSc., se více než 30 let se věnuje ekofyziologii terestrických a především vodních masožravých rostlin. Studuje jejich růstové zvláštnosti, minerální výživu, fotosyntézu, dýchání, anatomii...

zobrazit více
akát

Nová zpráva o invazních nepůvodních druzích nabízí účinný nástroj k zamezení jejich šíření

Invazní nepůvodní druhy představují velkou globální hrozbu pro přírodu, ekonomiku, potravinovou bezpečnost a lidské zdraví. Sehrály klíčovou roli v 60 % dokumentovaných případů vymírání rostlin a živočichů a...

zobrazit více

Brno plné vědy i s Botanickým ústavem

Třídenní Festival vědy & techniky začíná v pátek 8. září 2023 v pavilonu A1 v areálu brněnského Výstaviště. Vstup je zdarma, otevřeno je vždy od 9 do...

zobrazit více

Skákající geny mají pozitivní vliv na rostlinná společenstva

Biodiverzita je spojována zejména s rozmanitostí druhů ve společenstvu, tzv. druhovou diverzitou. Vědci Botanického ústavu Akademie věd ČR se však při svém výzkumu zaměřili na rozmanitost uvnitř...

zobrazit více
Evropský rákos s velkým genomem se úspěšně šíří v Americe (zde záliv Chesapeake Bay v Marylendu, USA)

Velká knihovna kuchařek

Naše genetická informace je zapsána pomocí kódu na speciální médium (DNA), podobně jako je písmo napsáno na papír. Informací, které jsou potřeba pro vytvoření jednoho organismu, je...

zobrazit více