Pivoňka odrůdy Blanka z Valois

Pivoňky z Botanického ústavu AV ČR dobývají svět

Čtrnáct odrůd pivoněk vyšlechtěných v Průhonické botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR bylo registrováno American Peony Society. Jedná se tak o první odrůdy pivoněk z České republiky, které jsou mezinárodně registrovány. Milovníci pivoněk z celého světa mohou nyní obdivovat jedinečné...

zobrazit více

Jak léčit krajinu – nová publikace ke stažení

Role občanské společnosti v procesu ochrany, správy a plánování ekologické infrastruktury krajiny (tj. drobné vodní toky, mokřady, rozptýlená zeleň) byla tématem semináře, který proběhl v roce 2018 pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí jako součást Strategie AV21. V příspěvcích, které...

zobrazit více
Oddělení invazní ekologie - nejcitovanější vědci světa

Vědci z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Americká společnost Clarivate Analytics zveřejnila jako každým rokem seznam 1 % nejcitovanějších vědců světa (Highly Cited Researchers). Z deseti špičkových českých vědců, kteří jsou na seznamu pro rok 2020 uvedeni, jsou hned tři jména z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR....

zobrazit více
v trubici přístroje CaviPlasma

Ocenění pro zařízení na čištění vody

Včera byla na tiskové konferenci FSI VUT představena nová technologie pro dočištování vody pomocí nízkoteplotního plazmatu, CaviPlasma. Zařízení umí z vody odstranit zbytky chemikálií, například estrogeny z antikoncepce, a hubí i patogenní mikroorganismy, jako jsou sinice a bakterie. Na jejím...

zobrazit více

Rostliny vystavené silnému kompetičnímu prostředí mají zdatnější potomky

Rostliny, které zažily silné kompetiční prostředí, jako například existenci v hustém porostu, produkují potomky, kteří jsou úspěšnější v boji o svůj životní prostor. Dokazuje to, že i geneticky totožní jedinci se mohou chovat velmi odlišně díky mezigenerační paměti a toto chování...

zobrazit více

Zavádění agrolesnictví v praxi – záznam přednášek

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se uskutečnil seminář na téma zavádění agrolesnictví v praxi, na jehož organizaci se podílel i Botanický ústav. Byl určen široké odborné veřejnosti, především farmářům a všem zájemcům o problematiku agrolesnictví a obnovy funkčních prvků krajiny....

zobrazit více
Šťovík alpský

Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Pozdější nástup zimy, spojený s oteplováním klimatu, může být pro byliny výhodný, protože mohou růst déle. Ve vysokých nadmořských výškách je však růst bylin v posledních letech omezován nedostatkem vláhy. Vědci z Botanického ústavu AV ČR to ukázali na příkladu šťovíku alpského...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Nepodléhejme přezíravosti!

Když se řekne biodiverzita, asi se vám vybaví filmové záběry plné žiraf, pakoňů a lvů, případně korálový útes s barevnými rybkami, a u toho sedící/létající/plavající a chytře hovořící sir David Attenborough. Druhová bohatost je však tvořena hlavně mnoha přezíranými tvory...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Až se nás zima zeptá

Už brzy se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě, a já tuším, že se budeme vymlouvat a vykrucovat, že jsme se dobře nepřipravili. Nechci nikomu sahat do svědomí, proto se, jako ostatně vždy na tomto místě, raději podívejme, jak...

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Petr Pyšek z Botanického ústavu byl oceněn za popularizaci výzkumu

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za popularizaci vědy letos Eva Zažímalová udělila třem osobnostem z různých oborů: filosofovi Milanu Dufkovi, jadernému fyzikovi Vladimíru Wagnerovi a botanikovi z našeho ústavu Petru Pyškovi. Slavnostní vyhlášení jmen osobností, které předsedkyně Akademie věd AV...

zobrazit více
Jetel plazivý v pokusu testujícím paměť rostlin

Zapomeňte!

Jestli vás někdy trápí příliš dobrá nebo příliš špatná paměť a říkáte si, že rostliny to mají na tom světě jednodušší než lidé, tak vás musím zklamat, nemají. Rostliny si totiž taky pamatují, když se jim něco ošklivého přihodí. Zjistit...

zobrazit více
Knihovna Botanického ústavu AV ČR

Uzavření knihovny Botanického ústavu v Průhonicích i v Třeboni od 22. října

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihoven Botanického ústavu AV ČR, že v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR dne 21. 10. 2020 budou knihovny od čtvrtka 22. 10. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Nakládání s listovým odpadem

Venku teď můžeme pozorovat, jak rostliny odhazují nepotřebné části, většinou listy, jen tak kolem sebe, vůbec se neobtěžují s tříděním tohoto odpadu. I když se nám to může zdát nezodpovědné, rostliny jsou v nakládání s odpadem daleko před námi, produkují totiž pouze kompostovatelný...

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Synchronizace mezi druhy je pro stabilitu rostlinných společenstev důležitější než prostá druhová bohatost

Stabilita rostlinných společenstev závisí ve větší míře na tom, jestli spolu rostoucí druhy reagují odlišně na vnější podmínky než na druhové rozmanitosti společenstva. K těmto závěrům došla studie, na které se podíleli vědci z Botanického ústavu AV ČR, a která vyšla prestižním...

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Doporučení k efektivnímu nakládání s nepůvodními dřevinami

Vědci z Botanického ústavu AV ČR spolupracovali s mezinárodním týmem odborníků na návrhu celosvětových pravidel, jak využívat nepůvodní druhy dřevin. Doporučení jsou vypracována s ohledem na ochranu biodiverzity a ekosystémů, pro něž invazní nepůvodní druhy představují další hrozbu vedle probíhající klimatické...

zobrazit více

Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Před nevratným poškozením krajiny a nezodpovědným plánováním dlouhodobých a rekordně drahých projektů varují signatáři Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL)(DOCX, 25 kB). Mezi signatáři jsou přední osobnosti vědecké a odborné obce. Za náš...

zobrazit více
Laureátka Praemium Academiae

Praemium Academiae pro botaničku Jitku Klimešovou

Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi čtyři vynikající vědci, kteří patří k mezinárodním špičkám ve svých oborech: Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR, Petr Šittner z Fyzikálního ústavu, Pavel Zemánek z Ústavu přístrojové techniky a...

zobrazit více
Nedostatek vláhy může být pro růst horských bylin větším omezením než nízká teplota

Invaze pokračují: do roku 2050 bude nepůvodních druhů o celou třetinu více

Do roku 2050 se zvýší počet nepůvodních druhů ve světě o 36 %. V Evropě je trend ještě výraznější, do poloviny tohoto století zdomácní 2500 nových nepůvodních druhů, což představuje relativní nárůst o 64 % oproti roku 2005. Počet invazních druhů...

zobrazit více
Nepodléhejme přezíravosti

Za našimi humny

Určitě milujete filmy o přírodě, kterými provádí David Attenborough. Ten nejnovější se jmenuje Vymírání (Extinction) a tvůrci se v něm snaží ukázat, jak lidstvo drancováním přírody způsobuje vymírání druhů. Argumentem jsou exotičtí živočichové z dalekých krajů, takže rostlin ve střední Evropě...

zobrazit více

Překvapivé druhové bohatství himálajských pampelišek: vyšla kompletní monografie rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech

Znalci pampelišek v Botanickém ústavu, Jan Kirschner a Jan Štěpánek navázali na objevy Leoše Klimeše z území západního Himálaje a po mnohaletém úsilí spolu s kolektivem dalších badatelů z BÚ připravili kompletní monografii rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech. Z...

zobrazit více