Kateřina Kopalová získala ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Kateřina Kopalová se zabývá sladkovodními rozsivkami – skupinou řas z oblasti Antarktidy, která tvoří základ místních potravních sítí. Díky svým specifickým vlastnostem slouží často jako vynikající bioindikátory životního prostředí. Jejich studium tak přispívá k lepšímu poznání taxonomie, ekologie, evoluce a biogeografie mikroorganismů.

Nyní se stala další nositelkou ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Tento program podporuje talentované vědkyně v začátcích badatelské dráhy a oceňuje jejich práci, kterou odvádějí navzdory náročným podmínkám, jimž ženy ve vědeckém prostředí čelí.

Gratulujeme!

 

Kateřina Kopalová