Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Bohutínská (Holcová) Magdalena Oddělení taxonomie
Bouda Martin 271015707 Oddělení populační ekologie
Brabcová Hana 380720311 Centrum pro algologii
Brabcová Šárka 271015211 Správa Průhonického parku
Brůna Josef 271015207 Oddělení GIS a DPZ
Brůnová Marie 271015409 Oddělení ekologie invazí
Burda Jiří 271015235, 606713142 Správa Průhonického parku
Bureš Luděk -
Bursíková Anna Oddělení genofondových sbírek
Caklová Petra 271015460, 424 Laboratoře molekulární biologie
Caspers Zuzana 711 Oddělení genofondových sbírek
Cendelínová Naděžda -
Cepák Vladislav 380720372 Centrum pro algologii
Cigáň Roman Experimentální zahrada a sbírka vodních a mokřadních rostlin
Cmíral David 271015700 Pokusné zahrady
Conti Luisa Oddělení funkční ekologie
Čapková (Janatková) Kateřina 380720301 Centrum pro algologii
Čejková Šárka 271015236 Oddělení ekologie invazí
Čermáková Drahomila Správa Průhonického parku
Čermák Petr 271015223 Podpora vědy

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz