Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Bouda Martin 271015347 Oddělení populační ekologie
Brabcová Hana 380720311 Centrum pro algologii
Brabcová Šárka 271015211 Správa Průhonického parku
Brůna Josef 271015207 Oddělení GIS a DPZ
Brůnová Marie 271015409 Oddělení ekologie invazí
Burda Jiří 271015235, 606713142 Správa Průhonického parku
Bursíková Anna Oddělení genofondových sbírek
Caklová Petra 271015460, 424 Laboratoře molekulární biologie
Čapková (Janatková) Kateřina 380720379 Centrum pro algologii
Caspers Zuzana 271015465 Oddělení genofondových sbírek
Čejková (roz. Jahodová) Šárka 271015236 Oddělení ekologie invazí
Cepák Vladislav 380720311 Centrum pro algologii
Čermák Petr 271015223 Podpora vědy
Čertner (roz. Hanzl) Martin 271015490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Charvátová Hana 271015222 Podpora vědy
Chlebnová Jana Správa Průhonického parku
Chmelař Miroslav 271015700 Pokusné zahrady
Chmelařová Ilona 271015347 Oddělení populační ekologie
Chroustová Veronika 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Chrtek Jindřich 271015254 Oddělení taxonomie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz