Významné výsledky

Přehled významných vědeckých studií a knižních publikací pracovníků Botanického ústavu.

2019 l 2018 l 2017 l 2016 l 2015 l 2014 l 2013 l 20122011 l 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2001-2005

      TZ_Komarek_Cyanoprokaryota_obr Pysek kniha web

C.4A_giant_hogweed   kvetena-cr-8    C.4B_flow_cytometry   C.4T_klic_ke_kvetene    C.4U_-_freshwater_wetlands    C.4V