Vybrané publikace

Výsledky botanického výzkumu jsou nejčastěji publikovány v odborných časopisech, vědci z BÚ se ale podílejí i na vydávání monografií. Ročně vycházejí autorům z BÚ stovky článků a až desítky kapitol v monografiích či monografií. Zde proto uvádíme jen výběr některých zajímavých výsledků.

2021 l 2020 l 2019 l 2018 l 2017 l 2016 l 2015 l 2014 l 2013 l 20122011 l 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2001-2005

 

2022

Vývoj rostlinného těla ve vztahu k suchu

Přirozený výběr suchem tlačí rostliny do rozmanitých forem stavby vodivých pletiv, jejichž komplexita byla podmínkou rozšíření rostlin na souši a jejich vyššího vzrůstu. Analýza sítí vodivých buněk žijících, zkamenělých i idealizovaných rostlin ukázala, že je vliv sucha tlačí do tvarů s tím vyšší komplexitou, čím je rostlina větší. Výsledek tak řeší stoletou otázku komplexity cévních svazků a mění interpretaci této klíčové kapitoly evoluce rostlin. Přínos může mít pro šlechtění odolných plodin.

  • Bouda, M. Huggett, K. Prats, J. Wason, J. Wilson, C. Brodersen. (2022) Hydraulic failure as a primary driver of xylem network evolution in early vascular plants. Science. 378(6620): 642-646. doi: 10.1126/science.add2910

Zkamenělý kmen stromové kapradiny Dernbachia brasiliensis z permu (před 250-300 milony let). Vodivé pletivo (xylém) zvýrazněné modře. [© Ludwig Luthardt, Museum für Naturkunde, Berlin. CC-BY licence.]

 

2005-2021

Handbook of Trait-Based Ecology