Vybrané publikace

Výsledky botanického výzkumu jsou nejčastěji publikovány v odborných časopisech, vědci z BÚ se ale podílejí i na vydávání monografií. Ročně vycházejí autorům z BÚ stovky článků a až desítky kapitol v monografiích či monografií. Zde proto uvádíme jen výběr některých zajímavých výsledků.

 

2020 l 2019 l 2018 l 2017 l 2016 l 2015 l 2014 l 2013 l 20122011 l 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2001-2005

 

 

Handbook of Trait-Based Ecology