Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
206/04/0967 Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ. 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2008
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009