MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production

Název: MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production
Řešitelé: Albrechtová Jana (člen řeš. kolektivu)
Vohník Martin (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: EUROAGRI
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2008
Shrnutí: využití mykorhizních inokulací pro rozvoj trvale udržitelné produkce především borůvek

Zpět na seznam