Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
19-15031S 2019 - 2021
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
Genetic basis and architecture of parallel alpine adaptation in Arabidopsis: what makes an alpine plant an alpine plant? 2019 - 2021
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2023
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity 2019 - 2019
DarkDivNet 2019 - 2020
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
LTAUSA19137 Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA 2019 - 2022
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
GA19-00522S Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2022
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2022