Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami

Název: Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami
Řešitelé: Janoušková Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Marro Nicolas Alejandro (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: 8J18FR021
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam