Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států

Název: Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států
Řešitelé: Mudrák Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LTAUSA18007
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam